ÔNG LÊ ĐÀO NGUYÊN

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐỀ CỬ

1.    Họ và Tên: LÊ ĐÀO NGUYÊN

2.    Sinh năm: 1956

3.    Trình độ chuyên môn

 • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

4.    Trình độ quản lý:

 • Ủy viên Hội đồng Quản trị

5.    Quá trình công tác:

 • 04/1997 -  06/1998: Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 1
 • 15/07/1998 - 05/1999: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 1
 • 06/1999 -  06/2001: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch I – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên doanh Lào Việt
 • 07/2001 -  05/2002: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên doanh Lào Việt
 • 06/2002 -  06/2008: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên doanh Lào Việt
 • 07/2008 - 15/10/2010: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • 16/10/2010 - 20/10/2011: Uỷ viên HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • 21/10/2011 - 30/04/2012: Uỷ viên HĐTV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • 01/05/2012 đến nay: Uỷ viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6.    Chức vụ tại các tổ chức khác:

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia
 • Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Campuchia
 • Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH 02 thành viên Đầu tư phát triển quốc tế (IID);
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư tài chính BIDV
 • Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty chuyển mạch Tài chính quốc gia
 • Phó Chủ tịch Công ty Đầu tư và Phát triển Myanmar
 • Phó chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh quản lý quỹ BIDV - Vietnam Partner

7.    Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Quỹ Đầu Tư Việt Nam:  Không 

8.    Các lợi ích liên quan đến Công ty Quản lý Đầu tư và Ngân hàng Giám sát: Không


ÔNG BRADLEY CHARLES LALONDE

VP-VIF LTD., ĐỀ CỬ

1.    Họ và Tên: BRADLEY CHARLES LALONDE

2.    Sinh năm: 1953

3.    Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân đại Học Michigan
 • Thạc sỹ kinh tế phát triển quan hệ quốc tế

4.    Trình độ quản lý: Thành viên sáng lập và điều hành

5.    Quá trình công tác:

 • 1977-1981: Chương trình đào tạo quản lý, Trợ lý phó giám đốc phụ trách khu vực Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Phi
 • 1981-1984: Chuyên viên Tín dụng doanh nghiệp tại Bahrain, Ả rập, Kuwait, Phụ trách tại Pakistan, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ. Iran
 • 1984-1989: Giám đốc khối ngân hàng doanh nghiệp, Citibank Turkey
 • 1989-1994: CCO, Citibank Tunisia
 • 1994-1999: CCO, Citibank Vietnam
 • 1999-2001: Giám đốc khối Tổ chức tài chính phi ngân hàng của Citibank, hoạt động tại các thị trường đang phát triển
 • 2001-2003: Giám đốc Citi Capital, Citigroup
 • 2003- nay: Thành viên sáng lập và điều hành, Vietnam Partners LLC

6.    Chức vụ tại các tổ chức khác: N/A

7.    Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Quỹ Đầu Tư Việt Nam:  Không 

8.    Các lợi ích liên quan đến Công ty Quản lý Đầu tư và Ngân hàng Giám sát: KhôngÔNG PHẠM THANH SƠN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM ĐỀ CỬ

1.    Họ và Tên: Phạm Thanh Sơn

2.    Sinh năm: 1972

3.    Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân tài chính – kế toán
 • Kế toán trưởng

4.    Trình độ quản lý: Phó tổng giám đốc

5.    Quá trình công tác:

 • 1993-1994: Nhân viên kế toán, Công ty Diện tử Hà Nội
 • 1994-1998: Nhân viên kế toán, Công ty Liên doanh Điện tử DAEWOO-HANEL
 • 1998-2001: Chuyên viên phòng Tài chính kế toán, Công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí
 • 2001-2002: Phó phòng phụ trách Phòng tài chính kế toán, Xí nghiệp tàu dịch vụ dầu khí, PTSC
 • 2002-2003: Trưởng phòng Tài chính kế toán, Xí nghiệp DV kỹ thuật dầu khí – Công ty PTSC
 • 2003-2006: Phó Phòng tài chính kế toán, Công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí
 • 2006-2007: Kế toán trưởng, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí- PTSC
 • 2007-2008: Trưởng Phòng Quản ký vốn đầu tư Ban tài chính kế toán và Kiểm toán, Tập đoàn dầu khí Việt nam
 • 2008-2009: Phó ban tài chính kế toán và Kiểm toán, Tập đoàn dầu khí Việt nam
 • 2009-2010: Phó tổng giám đốc, Tập đoàn dầu khí Việt nam
 • 2010- nay: Phó tổng giám đốc, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt nam

6.    Chức vụ tại các tổ chức khác:

 • Ủy viên Ban thường vụ, Phó tổng giám đốc Tập đoàn CNTT Việt Nam

7.    Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Quỹ Đầu Tư Việt Nam:  Không 

8.    Các lợi ích liên quan đến Công ty Quản lý Đầu tư và Ngân hàng Giám sát: Không


ÔNG TRẦN VĂN TUẤN

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ ĐỀ CỬ

1.    Họ và Tên: TRẦN VĂN TUẤN

2.    Sinh năm: 1969

3.    Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân tài chính kế toán
 • Thạc sỹ quản trị kinh doanh

4.    Trình độ quản lý: Phó tổng giám đốc Tổng công ty

5.    Quá trình công tác:

 • 1989-1990: Cán bộ Kế toán, Xí nghiệp Thi công hầm 2, Công ty xây dựng Công Trình ngầm- Tổng công ty xây dựng Sông Đà
 • 1990-1991: Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty xây dựng Công Trình ngầm- Tổng công ty xây dựng Sông Đà
 • 1991-1992: Kế toán trưởng, Xí nghiệp Xây dựng Ngầm Sông Hinh-Phú Yên
 • 1992-1995: Kế toán trưởng, Công ty xây dựng Thủy điện Miền Trung- Gia Lai
 • 1995-1997: Phó kế toán trưởng, Tổng công ty Sông Đà, kiêm Phó kế toán trưởng Đại diện Tổng công ty Sông Đà tại Miền Trung
 • 1997-2000: Phó kế toán trưởng, Tổng công ty Sông Đà
 • 5/2000-11/2000: Phó kế toán trưởng, Tổng công ty Sông Đà, Kiêm Phó kế toán trưởng Công ty Xây dựng Sông Đà 5.
 • 12/2000-2001 Phó kế toán trưởng, Tổng công ty Sông Đà
 • 2001-2010: Kế toán trưởng, Tổng công ty Sông Đà
 • 3/2010-12/2011: Kế toán trưởng, Tập đoàn Sông Đà
 • 01/2012-12/2012: Phó Tổng giám đốc, Tập đoàn Sông Đà
 • 01/2013- nay: Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Sông Đà

6.    Chức vụ tại các tổ chức khác: Không

7.    Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Quỹ Đầu Tư Việt Nam:  Không 

8.    Các lợi ích liên quan đến Công ty Quản lý Đầu tư và Ngân hàng Giám sát: KhôngÔNG TSUGUTO TAKEUCHI

BRIDGEHEAD CO.,LTD ĐỀ CỬ

1.    Họ và Tên: TSUGUTO TAKEUCHI

2.    Sinh năm: 1981

3.    Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân Kinh tế

4.    Trình độ quản lý: Associate

5.    Quá trình công tác:

 • 04/2006-10/2008: Aozora Bank, Ldt.
 • 10/2008- nay: Development Bank of Japan Inc.

6.    Chức vụ tại các tổ chức khác: N/A

7.    Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Quỹ Đầu Tư Việt Nam:  Không 

8.    Các lợi ích liên quan đến Công ty Quản lý Đầu tư và Ngân hàng Giám sát: KhôngÔNG NGUYỄN VIỆT TUẤN

TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN ĐỀ CỬ

1.    Họ và Tên: NGUYỄN VIỆT TUẤN

2.    Sinh năm: 1975

3.    Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân Kinh tế
 • Kiểm toán viên công chứng Việt Nam
 • Kiểm toán viên công chứng vương quốc Anh
 • Kiểm toán viên công chứng Mỹ

4.    Trình độ quản lý: Trưởng Ban tài chính Tập đoàn

5.    Quá trình công tác:

 • 1997-2000: Kiểm toán viên cao cấp, Công ty PricewaterhouseCoopers
 • 2000-2007: trưởng phòng kiểm toán cao cấp, Công ty Deloitte Touche Tohmatsu
 • 2007-2009: trưởng phòng tài chính, VPĐD Johnson &Johnson Medical
 • 2008-2010: Giám đốc đầu tư, Công ty cổ phần Địa ốc Oto Phương Trang
 • 2010-2011: Phó giám đốc phụ trách tài chính và đầu tư, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Vận tải Thiên Ân
 • 2011-2013: Trưởng ban dự án DME, Chuyên viên văn phòng HĐQT phụ trách tài chính & đầu tư, Tổng công ty CP Bia- rượu-nước giải khát Sài Gòn
 • 5/2013-7/2013 Quyền trưởng Ban tài chính, Trưởng ban dự án DME, Tổng công ty CP Bia- rượu-nước giải khát Sài Gòn
 • 07/2013- nay: Trưởng ban tài chính, Trưởng ban dự án DME, Tổng công ty CP Bia- rượu-nước giải khát Sài Gòn

6.    Chức vụ tại các tổ chức khác:

 • Thành viên Hội đồng quản trị- công ty CP bia Sài Gòn-Sông Lam
 • Thành viên Hội đồng quản trị- Công ty TNHH Trung tâm Mê linh

7.    Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Quỹ Đầu Tư Việt Nam:  Không 

8.    Các lợi ích liên quan đến Công ty Quản lý Đầu tư và Ngân hàng Giám sát: KhôngÔNG HUỲNH VĂN BẢO

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM ĐỀ CỬ

1.    Họ và Tên: HUỲNH VĂN BẢO

2.    Sinh năm: 1963

3.    Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân Kế toán
 • Kế toán trưởng

4.    Trình độ quản lý: Kế toán trưởng tập đoàn

5.    Quá trình công tác:

 • 1984-1994: Nhân viên phòng TCKT, Công ty Cao su Đồng Nai
 • 1994- 2004: Trưởng phòng kế toán tài vụ kiêm kế toán trưởng – Công ty Cao su Bà Rịa
 • 2004-2009: Phó Tổng giám đốc và sau đó Tổng giám đốc – Công ty CP Cao su Hòa Bình
 • 2009- nay: Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

6.    Chức vụ tại các tổ chức khác:

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Hòa Bình
 • Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cp Cao su Chư Sê- Kampongthom
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính  TNHH MTV Cao su Việt Nam
 • Ủy viên thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

7.    Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Quỹ Đầu Tư Việt Nam:  Không 

8.    Các lợi ích liên quan đến Công ty Quản lý Đầu tư và Ngân hàng Giám sát: Không05-08-2014