Board of Directors

Ông Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 

Ông Nguyễn Chí Thành có nhiều năm kinh nghiệm quản trị kinh doanh. Ông bắt đầu sự nghiệp với vị trí Chuyên viên dự án – Trung tâm hợp tác chuyên gia và kỹ thuật với nước ngoài và chuyên viên cao cấp phòng Tư vấn TCDN tại Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt. Sau đó ông được bổ nhiệm là Trợ lý Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương. Từ tháng 5/2014 đến nay, ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội.

 

Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân

Thành viên viên Hội đồng Quản trị

 

Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân hiện là Phó giám đốc ban Quản lý Nông lâm thuỷ sản – Công ty Cổ phần tập đoàn T&T, Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng công ty rau quả, nông sản – CTCP, Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu. Trước đó, ông đã có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, đầu tư khi đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Tài chính – Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, Phó ban Thành lập Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn Hà Nội, Phó Tổng giám đốc công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn Hà Nội.

 

Ông Đỗ Vinh Quang

Thành viên Hội đồng Quản trị

 

Ông Đỗ Vinh Quang hiện giữ nhiều chức vụ quan trọng về điều hành trong các tổ chức như: Giám đốc đầu tư, Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách chiến lược kinh doanh– Công ty cổ phần tập đoàn T&T, Chủ tịch Hội Đồng Quản trị - Công ty TNHH T&T Retail, Thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Môi trường T&T Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty TNHH hàng tiêu dùng và dịch vụ thương mại T&T, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị - Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Hà Nội. Ông Quang tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Ngân hàng tại trường Đại học City University London và Thạc sĩ Quản trị Tài chính tại trường Đại học Middlesex University London.