Ông Lê Xuân Tiến

Tổng Giám đốc 

 

Ông Lê Xuân Tiến có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán. Ông từng giữ các vị trí quản lý cấp cao của các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước cũng như là thành viên Ban điều hành của công ty quản lý quỹ và công ty chứng khoán.

Ông gia nhập BVIM từ năm 2021.